Joan Brossa: Escolteu aquest silenci 

Joan Brossa: Escolteu aquest silenci mostra l’obra polièdrica de Joan Brossa partint de tres eixos: el compromís, la transformació i la mirada reflexiva.

«Escolteu aquest silenci» és un poema de Joan Brossa escrit l’any 1963. Uns mots que sintetitzen tota una trajectòria projectada en diferents gèneres i disciplines, en un context històric convuls i contrari a la llengua en què s’expressà i a les seves idees (la seva obra es desplega entre 1938 i 1998). El full de ruta del poeta és el de “caminar i oblidar”. I en aquest camí actua sempre de manera compromesa, transforma la realitat màgicament i acondueix el lector o espectador cap a una reflexió crítica i irònica, amb uns elements mínims i senzills. En resum, Brossa ens força a una nova mirada per descobrir el silenci original a partir de les obres que s’exhibeixen en aquesta exposició. Vista panoràmica de l’exposició De tothom és coneguda una frase que el poeta digué en una entrevista de 1968: «Si no podia escriure, als moments d’eufòria seria guerriller, als de passivitat prestidigitador. Ésser poeta inclou totes dues coses». L’exposició s’organitza al voltant d’aquests dos pols i n’afegeix un tercer: la capacitat que el poeta té de fer-nos pensar i reflexionar sobre la 3 vida i el món. Tot plegat, acompanyats d’una persona, Joan Brossa, que excel·lia per un humor audaç, una integritat i honestedat exemplars, i una inquietud permanent. En cadascun dels àmbits, la creativitat del poeta es desplega en diferents gèneres que són, com el mateix Brossa havia dit, «les cares d’una mateixa piràmide que es troben al punt més alt». D’una manera succinta l’exposició “Joan Brossa: escolteu aquest silenci” ens permet escoltar les paraules callades del poeta, veure el poder de trasbalsar consciències de la seva obra plàstica i copsar la teatralitat latent de totes les seves propostes. En resum, ens descobreix tots els aspectes de la personalitat creativa de Brossa, amb la intenció que l’espectador entengui que «No hi pot haver cultura sense afany de transformació, llibertat de creació i possibilitat de noves recerques», com digué el poeta.

A banda d’aquestes peces, s’han reproduït disset poemes escrits del poeta amb la finalitat de donar el mateix valor a l’obra escrita que a la part visual. El conjunt s’acompanya de cinc marcs digitals (pantalles TFT petites) amb diferents materials audiovisuals d’interès: selecció de fotografies personals de Brossa, recull d’entrevistes, mostra d’alguns poemes urbans realitzats pel poeta, reproducció de Foc al càntir, una pel·lícula dirigida per Frederic Amat a partir d’un guió de Brossa i, finalment, accions o paròdies realitzades pel poeta en diferents moments de la seva vida. Tres fotografies de grans dimensions del poeta, preses en moments diferents del seu itinerari vital, ambienten i humanitzen l’espai.

L’exposició “Joan Brossa: Escolteu aquest silenci” consta d’un total de vint-i-set peces originals que podreu veure del 4 d’octubre de 2019  al 12 de gener de 2020.