Sistema mNACTEC

Sistema mNACTEC

Una xarxa de 28 centres museístics i patrimonials que expliquen la industrialització a Catalunya.

28 museus i espais patrimonials per descobrir la industrialització a Catalunya

El Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya és una xarxa de 28 centres museístics i patrimonials que expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves col·leccions, les seves exposicions i  la museïtzació in situ de les diferents activitats productives que han existit.