Activitats


Notícies

Les col·leccions del Museu, que es mostra a Cal Granotes i als espais d’exposició permanent, estan formades per objectes, eines i maquinària relacionats amb la pell i la indústria adobera. També per enginys hidràulics, objectes i maquinària vinculats amb l’aigua i el seu aprofitament, que es mostren a l’espai L’home i l’aigua.

> Museusenlinia.gencat.cat

[/col]
[/row]