SECUNDÀRIA SEGON CICLE - BATXILLERAT - MÒDULS PROFESSIONALS

De la idea a l’objecte. Fem un objecte en pell!

Visita. Activitat interdisciplinària que aplega continguts d’àrees tan diverses com tecnologia, educació visual i plàstica, projectes o emprenedoria, per experimentar el procés de creació d’un objecte en pell. Ens adaptem als treballs transversals que es puguin fer a l’aula d’acord amb els educadors del centre.

Taller. Posarem en pràctica l’elaboració d’un objecte de consum propi: una funda de mòbil, un punt de llibre o una estoreta pel ratolí… tot aplicant diversos procediments propis del treball artesà amb la pell: mesurar, fer un patró, tallar, encolar, perforar i cosir. El contingut del taller, també, es pot adaptar a les necessitats del grup.

Espai: Sala Un univers de pell i Espai taller
Tipus d’activitat: visita i taller
Durada de l’activitat: 3 h
Preu: 4,00 € / alumne

La pell / el barri del Rec / Igualada industrial

Activitat centrada en un taller de marcat caràcter procedimental seqüenciat, on els alumnes s’esmercen en el bon ús dels materials i de les eines emprades alhora que es treballen les capacitats creatives

cal granotes
cal granotes
cal granotes
cal granotes

Taller: funda de pell per a mòbil

cal granotes
cal granotes
cal granotes
cal granotes

Taller: estoreta de pell per a ratolí

cal granotes
cal granotes

Taller: punt de llibre de pell