El pinyol del raïm i el concepte Green Leather

Espanya és el segon productor de vi amb una producció del 15,3% del total mundial. Els  residus que genera aquesta indústria es poden compostar o reciclar. Un d’aquests residus, el pinyol del raïm, es pot aprofitar en la indústria d’adobar pells gràcies al seu alt percentatge en tanins, un adobant natural.

Els investigadors del Campus Universitari Igualada – UdL treballen en aquest innovador projecte que revaloritza entre 20 i 30 tones a l’any de pinyol de raïm amb el qual s’obté un nou extracte tànic vegetal. Aquest nou extracte pot arribar a substituir el 50% dels tanins actualment emprats en l’adob de pells i que provenen de la tala de més de 500.000 arbres l’any.

Els articles de pell adobada amb aquest nou extracte seran considerats al mercat com a “Green Leather”

Els investigadors de l’A3 Center Leather Innovation del Campus Universitari d’Igualada – UdL treballen en la  recuperació de nous extractes vegetals per fer més sostenible el procés de l’adob i aconseguir en un futur la substitució de les sals de crom.

Per saber-ne més sobre l’A3 Center Leather Innovation https://a3center.cat/index.php/ca