CONFERÈNCIA

El retaule de Santa Maria de Rubió

Amb motiu de la mostra 1939. L’Abans i el Després. El salvament del Retaule de Rubió, que actualment es pot veure al vestíbul del Museu de Pell, la Dra. Rosa Alcoy, catedràtica d’Història de l’Art a la UB i experta en pintura medieval, pronunciarà una conferència sobre aquesta obra excepcional del gòtic català.

L’Abans i el Després. El salvament del Retaule de Rubió és un projecte d’exposició transversal al territori, organitzada per la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, en ocasió dels vuitanta anys del final de la Guerra civil i sobre el paper dels Museus en la salvaguarda del patrimoni. Al Museu de la Pell, s’hi exposen dos fragments originals del guardapols d’aquest retaule gòtic, que són el pretext per explicar com es va aconseguir salvar, el procés de la seva restauració acabada la guerra, el seu retorn a l’església de Rubió i la conservació d’algunes parts originals no restituïdes, com la predel•la o aquests fragments del guardapols, actualment conservats al Museu Episcopal de Vic i al Museu de la Pell, respectivament.

Rosa Alcoy és catedràtica d’Història de l’Art a la UB, creadora i directora del Grup consolidat EMAC. Romànic i Gòtic i coordinadora, del 1997 ençà, de diversos projectes per a la catalogació i estudi de l’art català conservat fora de Catalunya, així com d’unes accions integrades Itàlia-Espanya. Dirigeix la revista Matèria. Revista internacional d’Art, del  Departament d’Història de l’Art de la UB, del qual va ser Cap d’estudis (2008-2012),  on és membre de les comissions de Doctorat i del Màster d’estudis avançats en Història de l’Art. Coordinà el projecte Xarxes docents per a l’art medieval a Catalunya (MQD, 2006-2008). Alcoy és experta en pintura medieval i ha publicat també estudis sobre escultura gòtica i art dels segles XIX i XX.

El retaule de Rubió, de característiques formals italogòtiques, fou realitzat a la segona meitat del segle XIV i constitueix una de les peces pictòriques més importants del gòtic català.