PRIMÀRIA - SECUNDÀRIA - BATXILLERAT

Experiències matemàtiques

Visita. Desenvolupar les habilitats de pensament matemàtic és l’objectiu de la visita. Es confrontarà als infants amb objectes o situacions atractives que plantegin un seguit de problemes pràctics per resoldre. Presentar continguts dels següents àmbits: numeració i càlcul, canvi i relacions; espai i forma; mesura; estadística i atzar, en un entorn diferent com és el Museu, potencia el raonament, el pensament lògic i espacial, les diferents estratègies de resolució, les connexions, l’autonomia i iniciativa personal, i la capacitat de descripció, argumentació i justificació.

Taller: “Les cúpules de Leonardo” consisteix en la construcció col·lectiva d’una o més cúpules de 4 a 5 m de diàmetre i aproximadament 1 m d’altura. Al taller es treballa el desenvolupament de la capacitat espacial, la visualització i identificació de patrons geomètrics, les habilitats manuals, el raonament i l’abstracció. S’identifiquen els diferents tipus de polígons, els seus noms i els seus components.

La dinàmica de construcció col·laborativa permet desenvolupar els objectius de comunicació, treball en equip, coordinació, respecte i col·laboració mútua.

Espai: Sala d’exposicions temporals i Espai Cub
Tipus d’activitat: visita i taller
Durada de l’activitat: 2 h
Preu: 1.70 €  / alumne

Dates:  24 octubre 2022 a 27 gener 2023

Inscripcions: masc@aj-igualada.net / sanchezs@aj-igualada.net / 938 04 67 52

Exposició temporal

Exposició produïda pel Museu de Matemàtiques de Catalunya. A través de 40 mòduls interactius i un taller manipulatiu es posen de manifest aspectes especialment intuïtius i visuals de les matemàtiques i que inviten a la participació i a la interacció. La visita convida a enfrontar reptes, a jugar, a fer-se preguntes i a descobrir idees i aplicacions de la matemàtica.