La Generalitat acredita Leather Cluster Barcelona

El programa Catalunya Clústers, promogut per la Generalitat a través d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa- ha aprovat la incorporació de Leather Cluster Barcelona.

Leather Cluster Barcelona actualment és el conjunt format per més de 40 empreses i entitats de la cadena de valor de la indústria de la pell de Catalunya, entre les quals compta amb A3 Leather Innovation Center UdL i la Universitat de la Pell com a centres que aporten investigació, innovació i formació al sector, la planta de tractament d’aigües dels adobers, planta pionera a Europa per tecnologia i coneixement, el Museu de la Pell i el de Cal Granotes que il·lustren la història de l’activitat adobera a Catalunya des del segle XI i l’Adoberia Bella, seu del clúster i Centre Europeu d’Interpretació de la Pell de Qualitat.

Més informació