ACTUALITAT

Leather Cluster Barcelona dóna suport al Leather Manifesto

Amb motiu de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, importants agents del sector de la pell mundial, reivindiquen la contribució positiva dels materials naturals per a reduir l’impacte al medi

Leather & Hides Council of America, el clúster de la indústria de la pell dels Estats Units, ha promogut i desenvolupat un manifest per ressaltar el paper dels materials naturals, com el cuir i la pell, per a limitar els impactes climàtics dels materials de consum, especialment en comparació amb els materials sintètics basats ​​en combustibles fòssils.

Leather Cluster Barcelona dóna suport i signa el manifest que reivindica la pell com a referent de l’economia circular i fa una crida a reconèixer i fomentar l’ús de materials naturals per la seva contribució positiva a la reducció de l’impacte climàtic dels productes de consum i per reduir la dependència innecessària de materials plàstics basats en combustibles fòssils.

El món necessita materials que siguin sostenibles, renovables, reciclables, biodegradables i, el que és més important, que no augmentin la càrrega de carboni de l’atmosfera. Els materials naturals, com el cuir, el cotó, la llana o la seda, formen part del cicle del carboni biogènic i, com a tal, estan formats per carboni que ha estat en l’atmosfera durant mil·lennis. Aquestes matèries primeres fàcilment disponibles, són un reemplaçament important per als combustibles fòssils, reduint la necessitat de la seva extracció i retenint més carboni a la terra. A més, al final de la seva vida útil, els materials naturals es biodegradaran, limitant el seu impacte i mitigant les emissions nocives, com la contaminació per microplàstics, sovint associada amb els materials sintètics que volen imitar a la pell.

A més de Leather Cluster Barcelona, el manifest el signen entre d’altres, organismes i associacions nacionals de la indústria de la pell de França, Estats Units, Itàlia, Suècia, Portugal, Països Baixos, Xina, Espanya, Gran Bretanya, Cotance (Confederació d’Associacions Nacionals d’Adobadors de la Comunitat Europea) o Leather Working Group (organització d’acreditació i certificació de bones practiques mediambientals).

També donen suport al Leather Manifesto entitats internacionals per a la difusió i promoció de la pell com Leather Naturally o One 4 Leather.

Llegir més