DE PELL SENSIBLE

Mai no és de nit. Manuel de Pedrolo

Pedrolo, més enllà de la seva qualitat i prodigalitat com a escriptor, va ser i és, voluntàriament i precisa, la imatge de l’intel·lectual compromès. Us presentem una de les composicions poeticomusicals de Jaume Calatayud i Vicente Monera, que no es limiten a una suma de poemes i cançons, sinó que segueixen un guió narratiu que reflecteix la biografia i l’obra de Manuel de Pedrolo amb un alt grau de connexió amb el públic, d’amenitat i d’emotivitat.

Preu: 5€/7€

Organitzat pel Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada