El repte per a l’aprofitament sostenible del pèl

Pèl

La dermis és la capa de la pell que s’acaba transformant en pell acabada. Per aconseguir aquesta dermis neta, s’ha d’extreure abans la capa externa que és l’epidermis (amb el pèl de l’animal) i la capa interna (les carnasses).

El sistema més habitual d’eliminar el pèl (operació de pellam) és amb sulfur i/o sulfhidrat de sodi, productes que produeixen males olors i són contaminants. En aquesta operació també hi ha calç que actua envoltant el pèl per recuperar-lo com a residu sòlid. Actualment, el pèl resultant d’aquesta operació de pellam s’aprofita com a complement adobant per a l’agricultura.

L’A3 Leather Innovation Center del Campus Universitari Igualada – UdL treballa en el desenvolupament d’un nou sistema de pellam, que permetrà substituir totalment l’ús dels sulfurs. S’obtindrà d’aquesta manera un hidrolitzat de queratina purificat amb alt valor afegit per al seu reaprofitament no només com a bioestimulant per a l’agricultura sinó també en la industria farmacèutica i cosmètica.

Per saber-ne més sobre l’A3 Center Leather Innovation https://a3center.cat/index.php/ca

Pèl 2
Pel 3