Programa de millores a l’equipament

Amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’han dut a terme millores en diferents espais del Museu de la Pell: la reparació de goteres en la coberta, la recuperació de la imatge original de la façana amb les grans lletres que formaven la paraula “MVSEV” a la porta principal, la pavimentació del tram del pati posterior i la il•luminació de la Nau d’Encavallades al segon pis del Museu amb un nou enllumenat de tipus LED.
Aquest conjunt d’accions cofinançades pel consistori i la Diputació de Barcelona pretén, sumades a les intervencions fetes els darrers anys, seguir consolidant el Museu com un espai de cultura, lleure i activitats de referència a la nostra ciutat.