Les Muralles i la Pell

En l’època medieval, els adobers d’Igualada tenien els seus obradors dins el clos de les muralles, als carrers de Sant Bartomeu, Sant Jaume,  Sant Roc i Sant Sebastià. Aprofitaven l’aigua per adobar, procedent del subsòl per on, encara avui, transcorren diferents cursos d’aigua. Moltes operacions dels blanquers es feien a l’aire lliure i la muralla era utilitzada per posar les pells a assecar. La forta olor que desprenien provocaven moltes molèsties al veinat i això va ser motiu de moltes queixes, fet que va provocar que els blanquers s’acabessin traslladant al Barri del Rec.