Fem d’artesans de la pell i contruïm la nostra joguina

Coneixerem la importància de la pell en diferents cultures del món i antigues civilitzacions; veurem com ha estat utilitzada com a habitacle, per vestir-se, per fer instruments musicals i objectes de tota mena, com ha estat imprescindible en el transport, en l’esport o com s’ha emprat per fer la guerra… i aprendrem les principals característi- ques d’aquest material reciclable: suavitat, sonoritat, impermeabilitat i resistència. Visita

Fabricarem una joguina -un tipi- tot coneixent la cultura dels indis de les grans planures america- nes. Aplicarem els procediments propis del treball de la pell com a veritables artesans: dissenyarem la decoració, farem el patró, tallarem, encolarem, perforarem i cosirem. Taller

Espai: Sala Un univers de pell i Espai taller
Tipus d’activitat: visita i taller
Durada de l’activitat: 3 h
Preu: 4,00 € / alumne

La pell / Cultures del món: Amèrica

A través d’un recorregut guiat, els infants perceben el museu com un entorn acollidor, i els objectes com uns elements vius i plens d’històries. D’aquesta manera entren en contacte amb un material poc conegut per conèixer i xperimentar-ne les característiques principals.