Ajuntament IgualadaAjuntament ÒdenaDiputació Barcelona

La Vil·la

VILAR DEL MET

Vilanova del Camí

El jaciment arqueològic del Vilar del Met està situat en un turó al marge dret del riu Anoia on es troben les restes d’un important assentament ibèric. Posteriorment, al mateix lloc es va instal·lar una vil·la romana que va perdurar almenys quatre segles.
El jaciment ja era conegut des del segle XIX, i s’hi han dut a terme diverses excavacions arqueològiques al llarg dels darrers 100 anys, però sempre afectant zones molt limitades que no han permès compondre una visió global del conjunt del jaciment.
En aquest aspecte, un estudi realitzat a través de la interpretació de fotografies aèries revela l’existència d’estructures al subsòl (sobre la base de com aquestes afecten el creixement del cereal) disperses per tot el turó.
A més de referències a parets i altres estructures avui colgades de nou, es coneix amb detall diverses sitges (2 excavades l’any 1967 i 8 més a cavall de 2007 i 2008) corresponents a l’assentament ibèric que, al ser abandonades, es van reutilitzar com a abocadors de ceràmica, eines de ferro i pesos de pedra treballada. Tots aquests materials corresponen als segles III-II aC.
De l’època romana es coneixen abundants restes ceràmiques, entre les quals hi ha àmfores de vi, ceràmiques de cuina i vaixella fina de vernís roig (anomenada ceràmica sigil·lada), a més de monedes i altres materials metàl·lics i de vidre. Per les proporcions dels materials descrits, sembla que la vil·la tingué una primera fase d’esplendor al segle I dC i una revifalla als segles III i IV.
Es tracta, doncs, d’un jaciment molt complex i de llarga durada.

Cliqueu sobre les imatges per veure els detalls.

PLA DE LA TORRA

Santa Margarida de Montbui

L’any 1978 es va descobrir part d’una vil·la romana propera al nucli antic de Santa Margarida de Montbui. Es tracta d’un balneum rural privat, on es poden determinar clarament el praefurnium, el caldarium, el tepidarium i el frigidarium. Es van catalogar alguns fragments de pintura mural i una bona quantitat de materials arqueològics. La seva cronologia presenta un clar antecedent iberoromà o romanorepublicà, però la vil·la pròpiament dita data del segle II dC. El conjunt va continuar actiu fins a començaments del segle III dC, quan pel que sembla va ser abandonat. En el decurs dels segles XI-XII dC fou habitat esporàdicament.

Cliqueu sobre les imatges per veure els detalls.