Oferta educativa escolar

Inici > Escoles > Oferta educativa

Programa d’activitats a l’entorn de l’univers de la pell, de l’aigua i del barri del Rec, i també dels elements patrimonials dinamitzats des del Museu: l’adoberia de Cal Granotes, la Casa de la Festa, la vil·la romana de l’Espelt, l’església de Sant Jaume Sesoliveres i el Gasogen de Cal Pasqual.

  • Activitats per a infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i alumnes amb necessitats educatives especials.
  • Visites i tallers en anglès.
  • Visites i activitats relacionades amb les exposicions temporals programades al Museu, al llarg del curs escolar.

> PDF Oferta educativa 2020-2021

Atenció a docents i alumnes

Inici > Escoles > Atenció a docents i alumnes

El Museu, com a espai de coneixement i d’aprenentatge obert, ofereix assessorament i col·laboració als professionals de l’ensenyament per desenvolupar, ampliar i reforçar tant continguts concrets treballats a l’aula com projectes didàctics interdisciplinaris.

Recursos educatius

Inici > Escoles > Recursos educatius

El Museu posa a disposició dels docents les publicacions del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya El Museu de la Pell d’Igualada (col·lecció Quaderns de didàctica i difusió) i La Pell (col·lecció Biodiversitat i tecnodiversitat).

I, conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics de l’Anoia,  la maleta didàctica La Pell